Wilt u een doos of pallet naar Hongarije versturen?

Door het grote aanbod van transporteurs in Hongarije is het niet altijd gemakkelijk om een pakket of pallet transport tegen goede condities en een scherp verzendtarief te verzenden van of naar Hongarije. Met Collibox vergeljkt u online de verzend tarieven van meerdere nationale en internationale transporteurs en boekt aansluitend via 1 website.

Boek nu

Hongarije

Na 1989 is Hongarije overgestapt van een planeconomie met marktelementen naar een sociale markteconomie. Onrendabele bedrijven zijn gesloten, de landbouwcollectieven ontbonden. De eerste paar jaar leidde dit tot een scherpe daling van de productie, maar sinds 1993 neemt het BNP weer toe. Het voor inflatie gecorrigeerde inkomen bleef aanvankelijk bij het BNP achter en evenaarde pas in 2002 het niveau van 1989.

In de periode 2000-2005 was de jaarlijkse groei van gemiddeld 4% hoger dan die in de oude EU-landen en de stijging van de inkomens lag aanzienlijk boven het EU-gemiddelde. Verwacht mag worden dat de achterstand op het westen geleidelijk verder zal worden ingelopen, maar zeker niet alle Hongaren gaan erop vooruit. Geschat wordt dat ca. 15% van de bevolking in armoede leeft.[10]

Buitenlandse investeringen zijn belangrijk voor de transformatie van de economie. Vooral de particuliere investeringen, die een veelvoud zijn van de steun die door de EU is verstrekt. Dit betekent wel dat de meeste grote bedrijven door buitenlandse ondernemingen zijn overgenomen, wat natuurlijk afkeer wekt.

De motieven voor buitenlandse ondernemingen om zich in Hongarije te vestigen verschillen. Soms gaat het om de lokale markt (Heineken), andere bedrijven komen in de eerste plaats om met goedkope arbeidskracht exportartikelen te fabriceren (Audi). In 2006 bedroeg het gemiddeld maandloon 638 euro. Naast de relatief lage salarissen is echter ook het hoge opleidingsniveau in Hongarije voor de industrie van belang, in combinatie met een goede infrastructuur en een stabiel politiek systeem.

Sectoren en overheid

collibox hongarije
De forint is de Hongaarse munteenheid

Terwijl de lichte industrie en de dienstverlening zich per saldo goed ontwikkelen, blijft de landbouw achter. De boeren krijgen in beperkte mate subsidie, maar onvoldoende voor de investeringen die onder andere door de EU-regelgeving verlangd worden. Vooral de veeteelt is daarvan het slachtoffer, in de akkerbouw en tuinbouw is de situatie minder ernstig.

De geregistreerde werkloosheid is in Hongarije ca. 10%, maar dit cijfer wordt geflatteerd door de extreem lage arbeidsparticipatie. Door de reorganisaties van de jaren 1990 heeft Hongarije veel (jong) gepensioneerden en arbeidsongeschikten met een kleine uitkering. Daar staat wel weer tegenover dat het land een grote en groeiende zwarte economie heeft, waarvan de omvang op 20 tot 25% van het BNP geschat wordt.[11]

Het grote overheidstekort is een risicofactor. Het was de bedoeling om in 2010 over te stappen van de forint op de euro, maar die doelstelling bleek al snel te optimistisch. Een belangrijke oorzaak dat de overheidsfinanciën niet op orde kwamen is de concurrentie tussen de beide politieke blokken, die de overheidskas hebben gebruikt om kiezers te winnen.

Op langere termijn is de vergrijzing de belangrijkste uitdaging voor de Hongaarse economie. Dit probleem speelt in bijna alle ontwikkelde landen, maar is door een laag geboortecijfer, een migratiesaldo van nul en lage spaarsaldi in Hongarije bijzonder groot.

Veel bedrijven in Hongarije zijn onderdeel van buitenlandse multinationals. De grootste Hongaarse bedrijven zijn de MOL en OTP Bank.

Feiten en cijfers

Bruto nationaal product

 • Totaal: $198,1 miljard (2011)
 • Reëel groeicijfer: ca. 1,7 (2011)
 • Inkomen per hoofd van de bevolking: € 15.700 (2011)
 • Per economische sector:
  • Land- en tuinbouw: 3,7% (2011)
  • Industrie: 31,3% (2011)
  • Dienstensector: 65% (2011)

Import:

 • $93,9 miljard (2011)

Export:

 • $103,1 miljard (2011)

Buitenlandse schuld:

 • 80,6% van het bbp (2011)

De munteenheid in Hongarije is de forint. 100 forint = € 0,32 (januari 2017)

Door de financiële crisis in de tweede helft van 2008 kende de Forint dat jaar behoorlijke schommelingen. Deze ontwikkelde zich tussen de circa € 0,34 en € 0,44 wat voor de bevolking veel onzekerheid bood.

De meeste hypotheken zijn afgesloten in buitenlandse valuta zoals de euro en de Zwitserse frank, waardoor men, vanwege de relatieve waardestijging van de Euro en vooral de Zwitserse frank, voor enorme lastenverzwaringen kwam te staan.

De transport kosten voor een pakket of pallet transport worden berekend op basis van het zwaarst wegende gewicht en de totaal af te leggen afstand. Het zwaarst wegende gewicht word bepaald op basis van het Volume gewicht, het laadmeter gewicht of het gewogen kilogram gewicht van de zending. Om u een idee te geven over de af te leggen afstand is het misschien goed om de route van laad naar los adres eens uit te rekenen.

Bent u klaar om uw transport online to organiseren?

Meer dan 3000 gebruikers gingen u voor

Boek uw transport nu