Wilt u een doos of pallet transport naar Litouwen versturen?

Door het grote aanbod van transporteurs in Litouwen is het niet altijd gemakkelijk om een pakket of pallet transport tegen goede condities en een goed verzendtarief te verzenden van of naar Litouwen. Met Collibox vergeljkt u online de verzend tarieven van meerdere nationale en internationale transporteurs en boekt aansluitend online.

Boek nu

Litouwen

Litouwen (tot ver in de 20e eeuw meestal als Litauen of Lithauen gespeld; LitouwsLietuva), officieel de Republiek Litouwen(Lietuvos Respublika), is een land in Noord-Europa tussen Letland in het noorden, Wit-Rusland in het oosten, Polen en Rusland(Kaliningrad) in het zuiden, en de Oostzee in het westen.

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Litouwen en over de Litouwse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Litouwen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Litouwen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Litouwen, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland (pdf)'vindt u informatie over onder meer Litouwse im- en export, economische ontwikkelingen en Litouwse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Litouwen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Litouwse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

De transport kosten voor een pakket of pallet transport naar Litouwen worden berekend op basis van het zwaarst wegende gewicht en de totaal af te leggen afstand. Het zwaarst wegende gewicht word bepaald op basis van het Volume gewicht, het laadmeter gewicht of het gewogen kilogram gewicht van de zending. Om u een idee te geven over de af te leggen afstand is het goed om de route van laad naar los adres eens uit te rekenen, ons systeem rekent automatisch de gewichten uit.

Bent u klaar om uw transport online to organiseren?

Meer dan 3000 gebruikers gingen u voor

Boek uw transport nu